Objectius

Crear xarxes específiques que responguin a reptes específics, a través dels processos d'innovació oberta.

Capacitar l’usuari final en la cadena de valor per superar les principals barreres actuals que impedeixen assolir els objectius energètics establerts a nivell europeu.

Involucrar científics i investigadors juntament amb socis industrials i prescriptors (arquitectes, dissenyadors, enginyers, etc.) en activitats de comunicació i divulgació, ja que és la tasca més important per crear xarxes d’innovació.