Projectes

FONS ESTRUCTURALS I D’INVERSIÓ EUROPEUS Finançament europeu destinat al desenvolupament econòmic dels països de la Unió Europea i gestionat per les entitats estatals o regionals.
FONS EUROPEUS COMPETITIUS Programa de finançament de la Comissió Europea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa
FONS ESTRUCTURALS I D’INVERSIÓ EUROPEUS Finançament europeu destinat al desenvolupament econòmic dels països de la Unió Europea i gestionat per les entitats estatals o regionals.
FONS EUROPEUS COMPETITIUS Programa de finançament de la Comissió Europea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa