Qui som

A User Feedback Program treballem amb institucions, entitats, empreses i administracions que volen accedir directament a totes les eines europees disponibles amb la finalitat de materialitzar els seus projectes col·laboratius d’innovació territorial i/o sectorial.

El període de programació 2014-2020 ha significat un canvi de paradigma en la orientació dels fons i programes de la Unió Europea que pot resumir-se en tres derivades fonamentals:

Canvi d’orientació en els objectius del fons, destinats a la promoció d’un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador impulsat per la innovació (en contraposició a l’objectiu de períodes anteriors més vinculats a la dotació d’infraestructures).

Predomini de projectes amb modalitat col·laborativa i participació de diferents actors de la quàdruple hèlix (empreses, administracions, centres de recerca i ciutadania).

Orientació clara a resultats, que implica la necessitat de quantificar la contribució de cada projecte a l’assoliment dels objectius europeus.

Aquest nou paradigma requereix una visió global del marc europeu per tal de maximitzar les oportunitats que ofereixen aquests tipus d’instruments financers, que es tradueix amb un model de gestió circular, en contraposició al model lineal tradicional. Aquest model és la proposta de valor de UFP.