Serveis

PARTICIPACIÓ

Identificació de convocatòries , articulació de consorcis i redacció de propostes. UFP disposa del coneixement necessari per identificar oportunitats de finançament a través de fons europeus competitius i estructurals. Tant en fons competitius (HORIZON 2020, PRIMA-MED), com en fons estructurals (FEDER, FEADER).

ESTRATÈGIA

Elaboració d’estratègies locals i/o sectorials a partir de la identificació de reptes i oportunitats derivats del marc de creixement europeu i amb la participació dels agents de la quàdruple hèlix.

CONEIXEMENT

Informació a mida sobre tot el marc polític i normatiu europeu que sustenta els objectius europeus de creixement per al període 2014-2020 i els instruments financers a disposició dels diferents actors.

GESTIÓ

Gestió tècnica i econòmica vinculada a l’execució de projectes col·laboratius europeus.

VERIFICACIÓ

Seguiment per a la quantificació, qualificació i justificació dels objectius i indicadors.