Projectes / FONS EUROPEUS COMPETITIUS

FONS EUROPEUS COMPETITIUS

Programa de finançament de la Comissió Europea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa

Projecte: SWS-Heating ID 764025-2

Any: 2018
Participants: 16
Països: Spain, Greece, Italy, Germany, Russian Federation, UK, Sweden.

Projecte: INNOVA MicroSolar ID 723596

Any: 2016
Participants: 9
Països: Spain, Italy, UK, France

Projecte: Inpath-TES ID 657466

Any: 2014
Participants: 22
Països: Spain, UK, Turkey, Ireland, Italy, France, Israel, Latvia, Belgium, Portugal, Austria, Poland, Netherlands, Germany.