Creem estructures capaces de mobilitzar persones i recursos en base a la difusió del coneixement, com a motor de la nova economia.
Creem xarxes específiques que responguin a reptes concrets, a través dels processos d'innovació oberta.
Experts en ajuts
europeus.